Merkonom

Är du intresserad av försäljning, ekonomi eller vill du starta ditt eget företag?

Med en merkonomexamen får du en allmänbildande utbildning som du har nytta av i alla branscher. Som merkonom kan du bland annat jobba som försäljare, bokförare, löneräknare, marknadsförare eller kundrådgivare. Eller som din egen chef. Under studietiden bekantar du dig med bland annat företagsekonomi, bokföring, kundservice och försäljning, företagsamhet samt juridik och får samtidigt en ingående förståelse för din egen ekonomi. Vi har ett elevcafé som heter Namia och som drivs av våra studerande. Där får man öva sig i praktiken på att sköta kundsituationer och driva café.

Du kan också avlägga en kombiexamen genom att läsa gymnasiekurser parallellt med studierna vid Vamia. Examen ger möjlighet till fortsatta studier. Du får via merkonomexamen en allmännbildande utbildning som är bra som bas oberoende av vart du söker dig vidare. Är det ekonomi som man vill fortsätta studera så är exempelvis Novias tradenomutbildning eller Hankens eknomutbildning bra alternativ.

Den här bilden sammanfattar enligt våra studerande merkonomexamen:

merkonom

Uppbyggnad av examen

Vi erbjuder de här examensdelarna för dig som studerar till merkonom på ungdomssidan. Undantagsvis kan man av olika orsaker ta andra examensdelar. Det här planeras tillsammans med läraren. Första året läser alla samma kurser. År två och tre kan man välja att fördjupa sig antingen inom Ekonomi eller inom Kundbetjäning.

Första året

 • Kundservice 20 kp
  Man lär sig att betjäna externa och interna kunder samt hur man kan främja kundnöjdhet och positiva kundupplevelser genom sitt arbete.

 • Resultatinriktad verksamhet 20 kp
  En grundkurs i både företagsekonomi och privatekonomi. Kostnadsberäkning för företag, lönsamhetsberäkningar, grunderna i bokföring, budgetering, prissättning och moms ingår bland annat i paketet.

 • Arbete i en arbetsgemenskap, 15 kp
  Man lär sig arbetslivets spelregler och lagar och förstår personalens roll som en del av en arbetsgemenskap. Grunderna i Word, Excel och Powerpoint gås genom.

Andra året, inriktning Ekonomi:

 • Bokföring 30 kp
  Under kursen jobbar vi med att bokföra för små företag. Vi använder bokföringsprogrammet Netvisor och jobbar med bokföringsmaterial/uppgifter som liknar arbetslivets situationer. På lektionerna diskuterar vi allmänbildande saker inom ekonomin och du lär dig om olika bolagsformer.

Andra året, inriktning Kundbetjäning:

 • Försäljning 30 kp
  Kursen förbereder dig för att bli en bra försäljare och att hantera varierande kundsituationer. Du lär dig att kartlägga kunder och erbjuda lämpliga lösningar.

Andra året för båda inriktningarna:

 • Att verka inom ett företag 15 kp
  En populär kurs bland våra studerande, en kurs som man ser fram emot att påbörja redan då man börjar studera vid Vamia. Kursen är gemensam för alla merkonomer och mediastuderande och det är flera lärare från olika branscher som drar den tillsammans, något som gör den här kursen till en unik helhet. Vi har under flera år bjudit med några finska studerande till kursen för att kunna jobba praktiskt med tvåspråkigheten, vilket har varit uppskattat.

Inom kursen grundar de studerande ett UF-företag och jobbar inom företaget under ett läsår. Företaget fungerar med riktiga pengar. Målet är lära sig arbetslivsfärdigheter och få en företagsam inställning. De studerande lär sig genom att göra riktiga saker som en del av sitt eget företag. Här kombineras teori och praktik, learning by doing. Vamias studerande har under många år deltagit i den nationella finalen Våga vara företagsam och placerat sig bra i de nationella tävlingarna.

Tredje året, inriktning Ekonomi:

 • Bokslutsnoteringar 15 kp
  Man får en mer ingående förståelse för bokföringen för olika bolagsformer och man kan göra och tolka bokslut. Vi går även genom privat- och företagsbeskattning.

 • Löneräkning 30 kp
  Vi räknar löner, naturaförmåner och semesterlön samt alla avdrag och den lön som ska betalas med Excel och löneräkningsprogram. Lagar och kollektivavtal gås genom och vi diskuterar teori ur både företagets och privatpersonens synvinkel.

Tredje året, inriktning Kundbetjäning:

 • Marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion 30 kp
  Att planera marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion och producera innehåll och synlighet på nätet i många olika kanaler.

 • Evenemangsproduktion 15 kp
  Du är med och planerar ett evenemang, gör upp en genomförbar plan och budget, nätverkar och söker lämpliga samarbetspartner. Du kommunicerar och informerar om evenemanget och genomför det samt utvärderar efteråt.

Studierna i praktiken

Utbildningen består huvudsakligen av närstudier, 5 dagar i veckan. Tidsmässigt hålls undervisningen på dagen. Läsordningen ändrar fyra gånger per år i och med att vi delar in läsåret i fyra perioder. Närstudiernas omfattning är beroende av tidigare kunskap och hur snabbt man vill framskrida i studierna. Närstudierna hålls på Hansa Campus, Krutkällarvägen 2 och ibland kan man ha lektioner på Krutkällarvägen 4. Studierna utförs med hjälp av olika arbetsmetoder, individuellt och i grupp. Inlärning sker både i skolan och på verkliga arbetsplatser. Inlärning på arbetsplatsen står för ca 6 månader av den totala studietiden. Läser man kombi så läser man de allmänna ämnena i gymnasiet och yrkesämnena vid Vamia.

Vill du utmana dig själv och göra något oförglömligt under studietiden?

 • Taitaja – Mästare tävlingarna i yrkesskicklighet är något som intresserar många merkonomer. En populär gren att delta i har under de senaste åren varit Företagsamhet. Andra grenar som intresserar är Ekonomiförvaltning samt Kundbetjäning och försäljning. Våra studerande har imponerat och nått nationella framgångar

 • Många av våra merkonomer är intresserade av vidarestudier och därför är ett populärt val att studera en termin vid Novia under det tredje studieåret vid Vamia. Under de senaste åren har vi haft merkonomer som har studerat vid Novias tradenomlinje samt ingenjörslinje (produktionsekonomi) och många av dem har fortsatt sina studier där efter examen från Vamia. Den här möjligheten är populär i och med att man kan förkorta den totala studietiden samt att man får en extra utmaning det tredje året och får redan då inblick i hur det är att studera på tredje stadiet, vilket gör att beslutet vart man ska söka är lättare.

 • Resor och deltagande i olika evenemang är något som vi försöker ordna regelbundet. Vi har bland annat varit på UF mässa till Umeå och Riga. Vi har deltagit i ett Innovationsläger i Linköping. Vi har varit på Slush till Helsingfors och inom UF verksamheten blir det ofta en resa till Helsingfors där finalen ordnas.

Klassresa till Umeå

 • Att fara på en praktikperiod utomlands är något som många är intresserade av. Det är en erfarenhet för livet och ger många färdigheter för framtiden. Vamia har samarbete med många länder och man får oftast stipendier som täcker resor och boende.

 • Trenden de senaste åren har varit att många ungdomar som är intresserade av företagsamhet söker sig till vår merkonomutbildning. De har hört att företagsamhet är något som vi satsar på vid Vamia. Vi har byggt upp våra merkonomstudier kring företagsamhetsfostran och lyfter in det på olika sätt i flera av våra kurser och vi har byggt upp ett värdefullt nätverk kring företagsamhet.

 • Ett bra och väl fungerande kombisamarbete är en sak som uppskattas av våra studerande. Många merkonomer väljer kombiexamen och får då både en merkonomexamen och blir studenter på tre år.

Ansökan

Till utbildningen kan du söka via kontinuerlig ansökan under hela läsåret. De som avslutat sina grundskole- eller gymnasiestudier, kan också söka via den gemensamma ansökningen på Studieinfo.fi.

Tilläggsinformation: Studiehandledare Claus Norrgrann, claus.norrgrann@vamia.fi, tel. 040 685 5471

Vamias webbsidor: vamia.fi